OGŁOSZENIA

13.11.2017 r. - Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłasza nowe taryfy dotyczące wysokości cen i stawek za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki, które zostały zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy w Przeciszowie Nr XXXIII/189/17 oraz Uchwałą Nr XXXIII/190/17 z dnia 8 listopada 2017 r.

Więcej ...


10.07.2017 r. - W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów na wymianę sieci wodociągowej - ul. Topolowa i ul. Kolonia w Przeciszowie, GZWiK w Przeciszowie informuje, że został wybrany Dostawca: PPHU "Wodplast" Mirosław Grzywa, ul. Krakowska 532, 34-300 Bielsko-Biała.

Więcej ...


28.06.2017 r. - Gmina Przeciszów (w imieniu której działa Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie) ogłasza zamówienie (zapytanie o cenę) na dostawę materiałów na wymianę sieci wodociągowej - ul. Topolowa i ul. Kolonia w Przeciszowie.

Więcej ...


22.06.2017 r. - Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie unieważnia postępowanie w sprawie zapytania ofertowego na "dostawę materiałów na wymianę sieci wodociągowej - ul. Topolowa w Przeciszowie z powodów formalnych - art. 93, pkt.1, poz. 7 - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający nie przesłał kompletu dokumentów związanych z zapytaniem ofertowym.


KRÓTKO O NAS ...

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie działa na terenie Gminy Przeciszów. Zajmuje się dostarczaniem wody oraz odbiorem ścieków, a także świadczy inne usługi związane z branżą wodno-kanalizacyjną tj.:

  • budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • montaż węzłów wodomierzowych,
  • zabudowa i plombowanie wodomierzy,
  • usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników na nieczystości ciekłe.

Stacja Uzdatniania Wody - telefon całodobowy:
33 841-32-27

Copyright © 2010-2013 GZWiK w Przeciszowie