Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
MENU...
Facebook

Nowe taryfy opłat

Informujemy, że w dniu  8.12.2021 r. wchodzi  w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  (na okres 3 lat) na terenie gminy Przeciszów  zatwierdzona  decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Decyzja nr KR.RZT.70.369.2021 z dnia 9.11.2021 r.

Więcej informacji ...

Kontakt...

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Przeciszowie

ul. Długa 166
32-641 Przeciszów

Informacje:
tel. 33 841-32-27
tel./fax 33 841-36-49
e-mail: gzwik@gzwik.przeciszow.pl

Napisz do nas...