Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
MENU...
Facebook

Taryfy obowiązujące od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłasza taryfy dotyczące wysokości cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki, które zostały zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy w Przeciszowie Nr XI/78/15 oraz Uchwałą Nr XI/79/15 z dnia 19.11.2015 r.

Poniższe taryfy obowiązują od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Lp. Taryfowa grupa
odbiorców
Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka
miary
netto z VAT
1 Grupa I
Gospodarstwa domowe, przemysłowi i odbiorcy pozostali oraz na cele przeciwpożarowe
cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,95 4,27 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej:


1) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego 4,30 4,64 zł/odb./m-c
2) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 3,60 3,89 zł/odb./m-c
3) w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 3,00 3,24 zł/odb./m-c

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

Lp. Taryfowa grupa
odbiorców
Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka
miary
netto z VAT
1 Grupa I
Gospodarstwa domowe
cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 5,86 6,33 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej - -
2 Grupa II
Pozostali odbiorcy
cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 5,86 6,33 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej - -
3 Dopłata do ceny ścieków cena za 1 m3 1,91 2,06 zł/m3
4 Cena po uwzględnieniu dopłaty dla odbiorców Grupy I (gospodarstwa domowe) cena za 1 m3 3,95 4,27 zł/m3

Kontakt...

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Przeciszowie

ul. Długa 166
32-641 Przeciszów

Informacje:
tel. 33 841-32-27
tel./fax 33 841-36-49
e-mail: gzwik@gzwik.przeciszow.pl

Napisz do nas...