Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
MENU...
Facebook

Wymiana sieci wodociągowej - ul. Podlesie

(21.01.2021 r.)

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie w imieniu Gminy Przeciszów informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi sieci wodociągowej wzdłuż ul. Podlesie w Przeciszowie, mogą wystąpić przerwy w dostawie wody na Podlesiu i w sołectwie Las.

W związku z powyższym prosimy, aby w miarę możliwości mieszkańcy zabezpieczyli sobie wodę w ilości umożliwiającej zaspokojenie podstawowych potrzeb na czas trwania awarii. Ponadto informujemy, iż ewentualne awarie będą usuwane niezwłocznie.

Informujemy, że osobą odpowiedzialną za prowadzone prace jest:
Pan Tomasz Żak - Kierownik budowy, tel. 601-388-876
OMEGA Zakład Sieci Wod.-Kan. Sp. z o.o. z Krakowa

Planowany termin zakończenia w/w prac to 31.03.2021 r

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Kontakt...

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Przeciszowie

ul. Długa 166
32-641 Przeciszów

Informacje:
tel. 33 841-32-27
tel./fax 33 841-36-49
e-mail: gzwik@gzwik.przeciszow.pl

Napisz do nas...