Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
MENU...
Facebook

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności

(30.09.2020 r.)

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.) w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez GZWiK w Przeciszowie,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności GZWiK  w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Koordynator ds. dostępności w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie: Kinga Wiktor - referent ds. finansowo-administracyjnych,  tel. 33 841-32-27, e-mail: gzwik@gzwik.przeciszow.pl

Kontakt...

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Przeciszowie

ul. Długa 166
32-641 Przeciszów

Informacje:
tel. 33 841-32-27
tel./fax 33 841-36-49
e-mail: gzwik@gzwik.przeciszow.pl

Napisz do nas...