Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie poszukuje osoby do odbycia stażu w związku przeznaczeniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu środków na realizację stażu dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia (w przypadku osób w wieku 18-24 lata, tylko jeżeli są zarejestrowane jako osoby bezrobotne nie dłużej niż 4 miesiące) w ramach projektu nazwą "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (III)" finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej ...