Gmina Przeciszów, w imieniu której działa Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ogłasza zapytanie cenowe na wykonanie usługi polegającej na modernizacji zestawu pompowego wraz ze sterowaniem w hydroforni w Piotrowicach.

Więcej ...