Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie informuje, że postępowanie w sprawie zapytania cenowego na „dostawę materiałów na modernizację sieci wodociągowej na terenie Gminy Przeciszów – wzdłuż ul. Kolonia w miejscowości Przeciszów i odnoga  ul. Andrychowskiej w miejscowości Piotrowice” zostało unieważnione z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego
Józef Śliwa - Kierownik GZWiK w Przeciszowie