W sierpniu br. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił rekrutację na stanowisko inspektora ds. technicznych i zamówień. W terminie do 11 września 2019 roku na nabór wpłynęły dokumenty aplikacyjne kandydatów. Odbyły się rozmowy kwalifikacyjne, na których jednakże nie wybrano żadnego kandydata ze względu na niespełnienie wymagań i oczekiwań pracodawcy.

Więcej ...