Od dnia 12.11.2019 r. cena jednego przejazdu wozu asenizacyjnego na terenie Gminy Przeciszów wynosi 70,96 zł netto. Do ceny transportu należy doliczyć 6,99 zł za każdy m³ odebranych ścieków, max. 4 m³ na jeden kurs. Do rachunku należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.


Przykład:

Cena odbioru i wywozu wozem asenizacyjnym 4 m³ ścieków:

[70,96 zł + (6,99 zł x 4 m³)] = 98,92 zł + 8% VAT = 106,83 zł brutto.