Stacja Uzdatniania Wody przed modernizacją:

... i po modernizacji w latach 2010-2012: