25.06.2020 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

referent ds. finansowo-administracyjnych

III. Wybór kandydata:

Kinga Wiktor – zamieszkała w Graboszycach.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił nabór na stanowisko pracy referenta ds. finansowo-administracyjnych. W terminie do 16 czerwca 2020 roku na ogłoszenie odpowiedziało sześć kandydatek. Po analizie dokumentów aplikacyjnych wszystkie osoby spełniały wymagania formalne zawarte w ofercie pracy i zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Na stanowisko referenta ds. finansowo-administracyjnych została wybrana Pani Kinga Wiktor, która posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne z tytułem magistra,  wymagany staż pracy  oraz spełnia wymagania i oczekiwania pracodawcy określone w ogłoszeniu.


11.05.2020 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

Główny Księgowy

III. Wybór kandydata:

Małgorzata Rodak – zamieszkała w Oświęcimiu.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił nabór na stanowisko pracy Główny Księgowy. W terminie do 7 maja 2020 roku na ogłoszenie odpowiedział jeden kandydat. Po analizie dokumentów aplikacyjnych stwierdzono, że osoba spełniała wymagania formalne zawarte w ofercie pracy i została zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną.

Na stanowisko głównego księgowego została wybrana Pani Małgorzata Rodak, która posiada wyższe wykształcenie magisterskie w zakresie rachunkowości i finansów,  wieloletni staż pracy w księgowości oraz spełnia wymagania określone w ogłoszeniu i oczekiwania pracodawcy.


24.09.2019 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

Inspektor ds. technicznych i zamówień.

III. Wybór kandydata:

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. wymienione stanowisko, nie został wybrany żaden kandydat.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił rekrutację na stanowisko inspektora ds. technicznych i zamówień. W terminie do 11 września 2019 roku na nabór wpłynęły dokumenty aplikacyjne kandydatów. Odbyły się rozmowy kwalifikacyjne, na których nie wybrano żadnego kandydata ze względu na niespełnienie wymagań i oczekiwań pracodawcy.

V. Dodatkowe informacje.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wpisane w informacji o wynikach naboru, można będzie odebrać w okresie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej BIP GZWiK w Przeciszowie https://bip.malopolska.pl/gzwwprzeciszowej. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną zniszczone.


7.06.2019 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

Monter-konserwator.

III. Wybór kandydata:

Andrzej Prygiel – zamieszkały w Oświęcimiu.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił nabór na stanowisko monter-konserwator. Ostatecznie na stanowisko monter-konserwator został wybrany Pan Andrzej Prygiel, który spełnia wymagania określone w ogłoszeniu i oczekiwania pracodawcy.

V. Dodatkowe informacje.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą na ich wniosek wydawane w terminie do 30.06.2019 roku. Po tym terminie w/w dokumenty zostaną zniszczone.


7.05.2019 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

Monter-konserwator.

III. Wybór kandydata:

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. wymienione stanowisko, nie został wybrany żaden kandydat.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił rekrutację na stanowisko monter-konserwator. W terminie do 24 kwietnia 2019 roku na nabór wpłynęły dokumenty aplikacyjne kandydatów, z których żaden nie spełniał wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu.

V. Dodatkowe informacje.

Dokumenty aplikacyjne będą wydawane na wniosek kandydata w terminie do 31 maja 2019 roku. Po tym terminie w/w dokumenty zostaną zniszczone.


1.04.2019 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

Monter-konserwator.

III. Wybór kandydata:

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. wymienione stanowisko, nie został wybrany żaden kandydat.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił rekrutację na stanowisko monter-konserwator. W terminie do 26 marca 2019 roku na nabór wpłynęły dokumenty aplikacyjne kandydatów, z których żaden nie spełniał wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu.

V. Dodatkowe informacje.

Dokumenty aplikacyjne będą wydawane na wniosek kandydata w terminie do 30 kwietnia 2019 roku. Po tym terminie w/w dokumenty zostaną zniszczone.


19.09.2018 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

Monter-konserwator.

III. Wybór kandydata:

Rajmund Kasperek zamieszkały w Przeciszowie.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił nabór na stanowisko monter-konserwator. Ostatecznie na stanowisko monter-konserwator został wybrany Pan Rajmund Kasperek, który spełnia wymagania określone w ogłoszeniu i oczekiwania pracodawcy.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą na ich wniosek wydawane w terminie do 1 października 2018 roku. Po tym terminie w/w dokumenty zostaną zniszczone.


10.09.2018 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

Monter-konserwator.

III. Wybór kandydata:

Marek Kobylański zamieszkały w Przeciszowie.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił nabór na stanowisko monter-konserwator. Ostatecznie na stanowisko monter-konserwator został wybrany Pan Marek Kobylański, który spełnia wymagania określone w ogłoszeniu i oczekiwania pracodawcy.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą na ich wniosek wydawane w terminie do 1 października 2018 roku. Po tym terminie w/w dokumenty zostaną zniszczone.


23.02.2018 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

Monter-konserwator.

III. Wybór kandydata:

Sylwester Młynarczyk zamieszkały w Piotrowicach.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił nabór na stanowisko monter-konserwator. W terminie do 15 lutego 2018 roku na ogłoszenie odpowiedziało siedmiu kandydatów. Po analizie dokumentów aplikacyjnych trzy osoby, które spełniły wymagania formalne zawarte w ofercie pracy, zaproszono do przedstawienia swojej kandydatury w tracie rozmowy kwalifikacyjnej.

Ostatecznie na stanowisko monter-konserwator został wybrany Pan Sylwester Młynarczyk, który spełnia wymagania określone w ogłoszeniu i oczekiwania pracodawcy.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą na ich wniosek wydawane w terminie  do 30 marca 2018 roku. Po tym terminie w/w dokumenty zostaną zniszczone.