24.09.2019 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

Inspektor ds. technicznych i zamówień.

III. Wybór kandydata:

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. wymienione stanowisko, nie został wybrany żaden kandydat.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił rekrutację na stanowisko inspektora ds. technicznych i zamówień. W terminie do 11 września 2019 roku na nabór wpłynęły dokumenty aplikacyjne kandydatów. Odbyły się rozmowy kwalifikacyjne, na których nie wybrano żadnego kandydata ze względu na niespełnienie wymagań i oczekiwań pracodawcy.

V. Dodatkowe informacje.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wpisane w informacji o wynikach naboru, można będzie odebrać w okresie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej BIP GZWiK w Przeciszowie https://bip.malopolska.pl/gzwwprzeciszowej. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną zniszczone.

p.o. Kierownik GZWiK w Przeciszowie - Katarzyna Jargus


7.06.2019 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

Monter-konserwator.

III. Wybór kandydata:

Andrzej Prygiel – zamieszkały w Oświęcimiu.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił nabór na stanowisko monter-konserwator. Ostatecznie na stanowisko monter-konserwator został wybrany Pan Andrzej Prygiel, który spełnia wymagania określone w ogłoszeniu i oczekiwania pracodawcy.

V. Dodatkowe informacje.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą na ich wniosek wydawane w terminie do 30.06.2019 roku. Po tym terminie w/w dokumenty zostaną zniszczone.

Kierownik GZWiK w Przeciszowie - Józef Śliwa


7.05.2019 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

Monter-konserwator.

III. Wybór kandydata:

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. wymienione stanowisko, nie został wybrany żaden kandydat.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił rekrutację na stanowisko monter-konserwator. W terminie do 24 kwietnia 2019 roku na nabór wpłynęły dokumenty aplikacyjne kandydatów, z których żaden nie spełniał wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu.

V. Dodatkowe informacje.

Dokumenty aplikacyjne będą wydawane na wniosek kandydata w terminie do 31 maja 2019 roku. Po tym terminie w/w dokumenty zostaną zniszczone.

Kierownik GZWiK w Przeciszowie - Józef Śliwa


1.04.2019 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

Monter-konserwator.

III. Wybór kandydata:

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. wymienione stanowisko, nie został wybrany żaden kandydat.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił rekrutację na stanowisko monter-konserwator. W terminie do 26 marca 2019 roku na nabór wpłynęły dokumenty aplikacyjne kandydatów, z których żaden nie spełniał wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu.

V. Dodatkowe informacje.

Dokumenty aplikacyjne będą wydawane na wniosek kandydata w terminie do 30 kwietnia 2019 roku. Po tym terminie w/w dokumenty zostaną zniszczone.

Kierownik GZWiK w Przeciszowie - Józef Śliwa


19.09.2018 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

Monter-konserwator.

III. Wybór kandydata:

Rajmund Kasperek zamieszkały w Przeciszowie.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił nabór na stanowisko monter-konserwator. Ostatecznie na stanowisko monter-konserwator został wybrany Pan Rajmund Kasperek, który spełnia wymagania określone w ogłoszeniu i oczekiwania pracodawcy.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą na ich wniosek wydawane w terminie do 1 października 2018 roku. Po tym terminie w/w dokumenty zostaną zniszczone.

Kierownik GZWiK w Przeciszowie - Józef Śliwa


10.09.2018 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

Monter-konserwator.

III. Wybór kandydata:

Marek Kobylański zamieszkały w Przeciszowie.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił nabór na stanowisko monter-konserwator. Ostatecznie na stanowisko monter-konserwator został wybrany Pan Marek Kobylański, który spełnia wymagania określone w ogłoszeniu i oczekiwania pracodawcy.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą na ich wniosek wydawane w terminie do 1 października 2018 roku. Po tym terminie w/w dokumenty zostaną zniszczone.

Kierownik GZWiK w Przeciszowie - Józef Śliwa


23.02.2018 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

Monter-konserwator.

III. Wybór kandydata:

Sylwester Młynarczyk zamieszkały w Piotrowicach.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił nabór na stanowisko monter-konserwator. W terminie do 15 lutego 2018 roku na ogłoszenie odpowiedziało siedmiu kandydatów. Po analizie dokumentów aplikacyjnych trzy osoby, które spełniły wymagania formalne zawarte w ofercie pracy, zaproszono do przedstawienia swojej kandydatury w tracie rozmowy kwalifikacyjnej.

Ostatecznie na stanowisko monter-konserwator został wybrany Pan Sylwester Młynarczyk, który spełnia wymagania określone w ogłoszeniu i oczekiwania pracodawcy.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą na ich wniosek wydawane w terminie  do 30 marca 2018 roku. Po tym terminie w/w dokumenty zostaną zniszczone.

Kierownik GZWiK w Przeciszowie - Józef Śliwa