Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie informuje, że w dniu  24.05.2018 r. wchodzi  w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  (na okres 3 lat) na terenie gminy Przeciszów  zatwierdzona  decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Decyzja nr KR.RET.070.137.2018 z dnia 23.04.2018 r.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące przez 3 lata na terenie Gminy Przeciszów

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto
w okresie
od 1 do 12 miesiąca

w okresie
od 13 do 24 miesiąca

w okresie
od 25 do 36 miesiąca
1

Grupa 1

Gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy

cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody  4,03 4,28 4,50
opłata stała abonamentowa w zł/odb./okres rozliczeniowy w rozliczeniu o wskazania wodomierza głównego 4,30 4,30 4,30
opłata stała abonamentowa w zł/odb./okres rozliczeniowy w rozliczeniu o wskazania wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 3,60 3,60 3,60
opłata stała abonamentowa w zł/odb./okres rozliczeniowy w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 3,00 3,00 3,00

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto
w okresie
od 1 do 12 miesiąca

w okresie
od 13 do 24 miesiąca

w okresie
od 25 do 36 miesiąca
1

Grupa 1

Gospodarstwa domowe

cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,93 6,99 7,21
opłata stała abonamentowa w zł/odb./okres rozliczeniowy 1,34 1,98 1,98
2

Grupa 2

Pozostali odbiorcy

cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,93 6,99 7,21
opłata stała abonamentowa w zł/odb./okres rozliczeniowy 1,34 1,98 1,98

 Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8%.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie informuje, że w dniu 12.12.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2180). Na podstawie art. 9.1 taryfy obowiązujące w dniu wejścia ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Z uwagi na powyżej cytowaną ustawę, poniższe taryfy obowiązują do 10 czerwca 2018 r. lub do dnia zatwierdzenia nowych taryf.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Lp. Taryfowa grupa
odbiorców
Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka
miary
netto z VAT
1 Grupa I
Gospodarstwa domowe, przemysłowi i odbiorcy pozostali oraz na cele przeciwpożarowe
cena za 1 m3 dostarczonej wody 4,03 4,35 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej:      
1) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego 4,30 4,64 zł/odb./m-c
2) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 3,60 3,89 zł/odb./m-c
3) w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 3,00 3,24 zł/odb./m-c

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

Lp. Taryfowa grupa
odbiorców
Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka
miary
netto z VAT
1 Grupa I
Gospodarstwa domowe
cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,93 7,48 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej - -  
2 Grupa II
Pozostali odbiorcy
cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,93 7,48 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej - -  
3 Dopłata do ceny ścieków dla Grupy I cena za 1 m3 2,90 3,13 zł/m3
4 Cena po uwzględnieniu dopłaty dla gospodarstw domowych cena za 1 m3 4,03 4,35 zł/m3

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłasza taryfy dotyczące wysokości cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki, które zostały zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy w Przeciszowie Nr XXII/130/16 oraz Uchwałą Nr XXII/131/16 z dnia 9.11.2016 r.

Poniższe taryfy obowiązują od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Lp. Taryfowa grupa
odbiorców
Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka
miary
netto z VAT
1 Grupa I
Gospodarstwa domowe, przemysłowi i odbiorcy pozostali oraz na cele przeciwpożarowe
cena za 1 m3 dostarczonej wody 4,03 4,35 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej:      
1) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego 4,30 4,64 zł/odb./m-c
2) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 3,60 3,89 zł/odb./m-c
3) w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 3,00 3,24 zł/odb./m-c

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

Lp. Taryfowa grupa
odbiorców
Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka
miary
netto z VAT
1 Grupa I
Gospodarstwa domowe
cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,93 7,48 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej - -  
2 Grupa II
Pozostali odbiorcy
cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,93 7,48 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej - -  
3 Dopłata do ceny ścieków dla Grupy I cena za 1 m3 2,90 3,13 zł/m3
4 Cena po uwzględnieniu dopłaty dla gospodarstw domowych cena za 1 m3 4,03 4,35 zł/m3

 

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłasza taryfy dotyczące wysokości cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki, które zostały zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy w Przeciszowie Nr XI/78/15 oraz Uchwałą Nr XI/79/15 z dnia 19.11.2015 r.

Poniższe taryfy obowiązują od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Lp. Taryfowa grupa
odbiorców
Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka
miary
netto z VAT
1 Grupa I
Gospodarstwa domowe, przemysłowi i odbiorcy pozostali oraz na cele przeciwpożarowe
cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,95 4,27 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej:      
1) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego 4,30 4,64 zł/odb./m-c
2) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 3,60 3,89 zł/odb./m-c
3) w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 3,00 3,24 zł/odb./m-c

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

Lp. Taryfowa grupa
odbiorców
Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka
miary
netto z VAT
1 Grupa I
Gospodarstwa domowe
cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 5,86 6,33 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej - -  
2 Grupa II
Pozostali odbiorcy
cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 5,86 6,33 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej - -  
3 Dopłata do ceny ścieków cena za 1 m3 1,91 2,06 zł/m3
4 Cena po uwzględnieniu dopłaty dla odbiorców Grupy I (gospodarstwa domowe) cena za 1 m3 3,95 4,27 zł/m3

 

Lp. Rodzaj usługi Jednostka miary Cena netto
[zł]
1 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PCV φ 160mm (wykop ręczny) - cena zawiera koszty odtworzenia terenu do stanu pierwotnego (teren zielony)* 1 mb 195,00
2 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PCV φ 160mm (wykop mechaniczny) - cena zawiera koszty odtworzenia terenu do stanu pierwotnego (teren zielony)* 1 mb 95,00
3 wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PCV φ 160mm (bez wykopu) - cena zawiera koszty odtworzenia terenu do stanu pierwotnego (teren zielony)* 1 mb 65,00
4 Typowa studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego φ 425mm wraz z pokrywą do obciążenia 1,5 t (wraz z montażem) 1 szt. 650,00
5 Typowa studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego φ 425mm wraz z pokrywą do obciążenia 12,5 t (wraz z montażem) 1 szt. 700,00
6 Wejście do budynku (przebicie przez ścianę) 1 szt. 180,00
7 Włączenie do studni betonowej φ 1000 mm 1 szt. 130,00
8 Włączenie do studni z tworzywa sztucznego φ 625mm (wkładka in-situ z uszczelką) 1 szt. 70,00
9 włączenie do studni z tworzywa sztucznego φ 425mm (wkładka in-situ z uszczelką) 1 szt. 70,00
10 Wykonanie kaskady (ze względu na konieczność zmniejszenia spadku przyłącza kanalizacyjnego) 1 szt. 70,00
11 Rura ochronna cena zależna od rodzaju materiału oraz średnicy

* - cena nie zawiera kosztów odtworzenia terenu do stanu pierwotnego na terenach innych aniżeli zielone, polegającego np. na odbudowie kostki brukowej. Cena takiego odtworzenia uzależniona będzie od stopnia zagospodarowania terenu przedmiotowej nieruchomości.

Oferta obowiązuje dla przyłączy o zagłębieniu do 2,0 m.

Do podanej ceny należy dodać podatek VAT (23%).

Oferta jest ważna do 31.12.2020 r.

Stacja Uzdatniania Wody

telefon całodobowy:
33 841-32-27

awarie wodociągowe:
512-372-068

....

fb40ext

 

Początek strony