Lp. Rodzaj usługi Jednostka miary Cena netto
[zł]
1 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PCV φ 160mm (wykop ręczny) - cena zawiera koszty odtworzenia terenu do stanu pierwotnego (teren zielony)* 1 mb 195,00
2 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PCV φ 160mm (wykop mechaniczny) - cena zawiera koszty odtworzenia terenu do stanu pierwotnego (teren zielony)* 1 mb 95,00
3 wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PCV φ 160mm (bez wykopu) - cena zawiera koszty odtworzenia terenu do stanu pierwotnego (teren zielony)* 1 mb 65,00
4 Typowa studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego φ 425mm wraz z pokrywą do obciążenia 1,5 t (wraz z montażem) 1 szt. 650,00
5 Typowa studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego φ 425mm wraz z pokrywą do obciążenia 12,5 t (wraz z montażem) 1 szt. 700,00
6 Wejście do budynku (przebicie przez ścianę) 1 szt. 180,00
7 Włączenie do studni betonowej φ 1000 mm 1 szt. 130,00
8 Włączenie do studni z tworzywa sztucznego φ 625mm (wkładka in-situ z uszczelką) 1 szt. 70,00
9 włączenie do studni z tworzywa sztucznego φ 425mm (wkładka in-situ z uszczelką) 1 szt. 70,00
10 Wykonanie kaskady (ze względu na konieczność zmniejszenia spadku przyłącza kanalizacyjnego) 1 szt. 70,00
11 Rura ochronna cena zależna od rodzaju materiału oraz średnicy

* - cena nie zawiera kosztów odtworzenia terenu do stanu pierwotnego na terenach innych aniżeli zielone, polegającego np. na odbudowie kostki brukowej. Cena takiego odtworzenia uzależniona będzie od stopnia zagospodarowania terenu przedmiotowej nieruchomości.

Oferta obowiązuje dla przyłączy o zagłębieniu do 2,0 m.

Do podanej ceny należy dodać podatek VAT (23%).

Oferta jest ważna do 31.12.2020 r.