Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
MENU...
Facebook

Cennik usług

Cennik usług świadczonych przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie (obowiązuje od 10.04.2023 r.)


Lp. Nazwa usługi Jednostka miary Cena netto
[zł]
1
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego (dla przyłączy o zagłębieniu do 2,0 m).
1.1 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PCV śr. 160 mm (wykop ręczny) - cena zawiera koszty odtworzenia terenu do stanu pierwotnego (teren zielony)* mb 350,00
1.2
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PCV śr. 160 mm (wykop mechaniczny) - cena zawiera koszty odtworzenia terenu do stanu pierwotnego (teren zielony)* mb 185,00
1.3 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PCV śr. 160 mm (bez wykopu) - cena zawiera koszty odtworzenia terenu do stanu pierwotnego (teren zielony)* mb 145,00
1.4 Typowa studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego śr. 425 mm wraz z pokrywą do obciążenia 1,5 t (wraz z montażem) szt. 790,00
1.5 Typowa studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego śr. 425 mm wraz z pokrywą do obciążenia 12,5 t (wraz z montażem) szt. 1260,00
1.6
Włączenie do studni z tworzywa sztucznego śr. 425 mm (wkładka in-situ z uszczelką) szt. 110,00
1.7
Wykonanie kaskady (ze względu na konieczność zmniejszenia spadku przyłącza kanalizacyjnego) szt. 125,00
1.8
Zabezpieczenie infrastruktury technicznej kalkulacja indywidualna
2
Wodomierz
2.1
Montaż wodomierza do wody bezpowrotnie zużytej** (cena zawiera koszt wodomierza)
usługa
150,00
2.2
Montaż/demontaż wodomierza na zlecenie klienta** (cena bez materiału)
usługa
75,00
2.3
Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy klienta***
usługa
150,00
2.4
Przeniesienie wodomierza
usługa
wg kosztorysu
2.5
Wymiana uszkodzonych plomb wodomierzowych z winy klienta
usługa
60,00
2.6
Wymiana zaworu na zlecenie klienta
usługa
wg kosztorysu
3
Warunki techniczne
3.1
Określenie i wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej
szt.
bezpłatnie
3.2
Zmiana lub przeniesienie na inny podmiot wydanych warunków przyłączenia sieci
szt.
bezpłatnie
3.3
Rozeznanie u klienta / doradztwo techniczne / przegląd instalacji przed zabudową licznika wody bezpowrotnie zużytej lub podlicznika
szt.
50,00
4
Uzgodnienia branżowe, uzgodnienia projektów sieci wodociągowych / kanalizacyjnych
4.1
Uzgodnienie branżowe dla kolizji projektowanej infrastruktury z istniejącym uzbrojeniem wodociągowym i/lub kanalizacyjnym
szt.
100,00
4.2
Uzgodnienie projektu sieci wodociągowej / kanalizacyjnej
szt.
bezpłatnie
5
Nadzór branżowy
5.1
Nadzór nad robotami budowlanymi przy sieciach wod.-kan. i innych zawiązanych
h
100,00
6
Inne
6.1
Odbiór przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego
usługa
bezpłatnie
6.2
Włączenie przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej
usługa
bezpłatnie
6.3
Wykonanie pomiarów wydajności hydrantu
usługa
80,00
6.4
Zadymianie rur kanalizacyjnych
usługa
150,00

* - Cena nie zawiera kosztów odtworzenia terenu do stanu pierwotnego na terenach innych aniżeli zielone, polegającego np. na odbudowie kostki brukowej. Cena takiego odtworzenia uzależniona będzie od stopnia zagospodarowania terenu przedmiotowej nieruchomości.

** - Dotyczy wodomierzy o średnicy do 20 mm, w przypadku większych wodomierzy cena ustalana indywidualnie.

*** - Obejmuje koszt wodomierza o średnicy do 20 mm, w przypadku większych wodomierzy cena ustalana indywidualnie.


Uwagi ogólne dotyczące usług:
  1. Podane kwoty są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.
  2. Usługi przedstawione w niniejszym cenniku realizowane będą po uprzednim zabezpieczeniu potrzeb własnych Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie.
  3. Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie klienta skutkuje naliczeniem opłat za dojazd (łącznie z powrotem do siedziby tut. Zakładu) oraz za postój sprzętu zgodnie z cennikiem.

Pliki do pobrania:

cennik_uslug_2023.pdf (Rozmiar: 151157 bajtów)
Cennik usług (obowiązuje od 10.04.2023 r.)

Kontakt...

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Przeciszowie

ul. Długa 166
32-641 Przeciszów

Informacje:
tel. 33 841-32-27
tel./fax 33 841-36-49
e-mail: gzwik@gzwik.przeciszow.pl

Napisz do nas...