Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
MENU...
Facebook

Wywóz nieczystości ciekłych

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie informuje, że świadczy usługi wywozu nieczystości ciekłych wozem asenizacyjnym na terenie Gminy Przeciszów.

Składając zlecenie mieszkaniec jest zobowiązany zapewnić dojazd beczkowozu do szamba i udostępnić do niego dostęp poprzez otwarcie pokrywy.

GZWiK w Przeciszowie świadczy usługę odbioru ścieków w postaci płynnej, umożliwiającej ich wypompowanie przez samochód asenizacyjny. Pracownicy obsługi beczkowozu nie rozcieńczają, nie mieszają i nie rozdrabniają zawartości szamba.

Usługa odbioru nieczystości ciekłych odbywa się tylko we wtorki, a w przypadku święta przypadającego we wtorek, usługa jest świadczona w kolejny dzień roboczy. W przypadku wystąpienia awarii samochodu asenizacyjnego, zgłoszone zlecenia zostaną zrealizowane niezwłocznie po jej usunięciu.

Podstawą wykonania usługi jest złożenie pisemnego zlecenia w siedzibie naszego Zakładu lub telefonicznie pod nr. tel. 33 8413227. W przypadku telefonicznego zgłoszenia usługi, należy kierowcy uzupełnić zlecenie w formie pisemnej.

Uwaga: niedostosowanie się do powyższych wymogów spowoduje odmowę wykonania usługi.

Cena jednego przejazdu wozu asenizacyjnego na terenie Gminy wynosi 101,22 zł netto. Do ceny transportu należy doliczyć opłatę za każdy m3 odebranych ścieków zgodnie z obowiązującą taryfą, max. 4 m3 na jeden kurs. Do rachunku należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.

Przykład - cena odbioru i wywozu 4 m3 ścieków wyniesie:

[101,22 zł + (7,90 zł x 4 m3)] = 132,82 zł netto; 132,82 zł + 8% VAT = 143,45 zł brutto.

Kontakt...

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Przeciszowie

ul. Długa 166
32-641 Przeciszów

Informacje:
tel. 33 841-32-27
tel./fax 33 841-36-49
e-mail: gzwik@gzwik.przeciszow.pl

Napisz do nas...