Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
MENU...
Facebook

Informacje o naborze

Lista przeprowadzonych ostatnio naborów do pracy w GZWiK wraz z ich wynikami.

4.12.2023 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres zakładu pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów

II. Określenie stanowiska:

Referent ds. finansowo-administracyjnych

III. Wybór kandydata:

Iwona Zagórska zamieszkała w Trzebieńczycach

IV.    Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił nabór na stanowisko pracy referenta ds. finansowo-administracyjnych. W terminie do 29.11.2023 roku na ogłoszenie odpowiedziały trzy kandydatki. Po analizie dokumentów aplikacyjnych wszystkie osoby spełniały wymagania formalne zawarte w ofercie pracy i zostały przeprowadzone z nimi rozmowy kwalifikacyjne.  

Na stanowisko referenta ds. finansowo-administracyjnych została wybrana Pani Iwona Zagórska, która posiada wykształcenie wyższe, wymagany staż pracy oraz spełnia wymagania  pracodawcy określone w ogłoszeniu.


2.02.2023 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

Główny Księgowy.

III. Wybór kandydata:

Beata Nowowiejska-Dudek zamieszkała w Kętach.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił rekrutację na stanowisko pracy Główny Księgowy. W terminie do 1.02.2023 roku na ogłoszenie odpowiedziała jedna kandydatka. Po analizie dokumentów aplikacyjnych spełniała wymagania formalne zawarte w ofercie pracy, więc zaproszono ją na rozmowę kwalifikacyjną.

Pani Beata  Nowowiejska-Dudek posiada wyższe wykształcenie magisterskie w zakresie rachunkowości i finansów oraz wieloletni staż w księgowości.

Została wybrana na w/w stanowisko, ponieważ spełniała wymagania określone w ogłoszeniu i oczekiwania pracodawcy.


1.02.2023 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

Odczytywacz wodomierzy.

III. Wybór kandydata:

Jakub Kościelnik.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił rekrutację na stanowisko odczytywacz wodomierzy. W terminie do 31.01.2023 roku na ogłoszenie odpowiedziało trzech  kandydatów.  Po analizie dokumentów aplikacyjnych dwie osoby spełniały wymagania formalne zawarte w ofercie pracy. Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych Pan Jakub Kościelnik został wybrany na w/w stanowisko, ponieważ spełniał wymagania określone w ogłoszeniu i oczekiwania pracodawcy.


26.01.2023 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

Odczytywacz wodomierzy

III. Wybór kandydata:

Brak.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił rekrutację na stanowisko odczytywacz wodomierzy. W terminie do 26.01.2023 roku na ogłoszenie odpowiedział jeden   kandydat.  Po analizie dokumentów aplikacyjnych okazało się, że nie spełnia wymagań formalnych zawartych w ofercie pracy.


8.12.2021 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

Konserwator-operator urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

III. Wybór kandydata:

Mateusz Głogowski.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił rekrutację na stanowisko Konserwator urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. W terminie do 25 listopada 2021 roku na ogłoszenie odpowiedziało dwóch kandydatów.  Po analizie dokumentów aplikacyjnych wszystkie osoby spełniały wymagania formalne zawarte w ofercie pracy i zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Na stanowisko Konserwator - operator urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych został wybrany Pan Mateusz Głogowski, który spełnił wymagania i oczekiwania określone w ogłoszeniu. posiada wymagany staż pracy oraz duże doświadczenie w branży wodno-kanalizacyjnej.


30.12.2020 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres zakładu pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

robotnik.

III. Wybór kandydata:

Maciej Momot.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił rekrutację na stanowisko Robotnik. W terminie do 28 grudnia 2020 roku na ogłoszenie odpowiedział jeden kandydat. Po analizie dokumentów aplikacyjnych spełniał wymagania formalne zawarte w ofercie pracy, więc zaproszono go na rozmowę kwalifikacyjną. Pan Momot został wybrany na w/w stanowisko, ponieważ spełniał wymagania określone w ogłoszeniu i oczekiwania pracodawcy.


6.07.2020 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

monter-konserwator.

III. Wybór kandydata:

Nie wybrano żadnego kandydata.

IV. Dodatkowe informacje.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wpisane w informacji o wynikach naboru, można będzie odebrać w okresie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej BIP GZWiK w Przeciszowie https://bip.malopolska.pl/gzwwprzeciszowej. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną zniszczone.


25.06.2020 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

referent ds. finansowo-administracyjnych

III. Wybór kandydata:

Kinga Wiktor - zamieszkała w Graboszycach.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił nabór na stanowisko pracy referenta ds. finansowo-administracyjnych. W terminie do 16 czerwca 2020 roku na ogłoszenie odpowiedziało sześć kandydatek. Po analizie dokumentów aplikacyjnych wszystkie osoby spełniały wymagania formalne zawarte w ofercie pracy i zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Na stanowisko referenta ds. finansowo-administracyjnych została wybrana Pani Kinga Wiktor, która posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne z tytułem magistra,  wymagany staż pracy  oraz spełnia wymagania i oczekiwania pracodawcy określone w ogłoszeniu.


11.05.2020 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

Główny Księgowy

III. Wybór kandydata:

Małgorzata Rodak - zamieszkała w Oświęcimiu.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił nabór na stanowisko pracy Główny Księgowy. W terminie do 7 maja 2020 roku na ogłoszenie odpowiedział jeden kandydat. Po analizie dokumentów aplikacyjnych stwierdzono, że osoba spełniała wymagania formalne zawarte w ofercie pracy i została zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną.

Na stanowisko głównego księgowego została wybrana Pani Małgorzata Rodak, która posiada wyższe wykształcenie magisterskie w zakresie rachunkowości i finansów,  wieloletni staż pracy w księgowości oraz spełnia wymagania określone w ogłoszeniu i oczekiwania pracodawcy.


24.09.2019 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

Inspektor ds. technicznych i zamówień.

III. Wybór kandydata:

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. wymienione stanowisko, nie został wybrany żaden kandydat.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił rekrutację na stanowisko inspektora ds. technicznych i zamówień. W terminie do 11 września 2019 roku na nabór wpłynęły dokumenty aplikacyjne kandydatów. Odbyły się rozmowy kwalifikacyjne, na których nie wybrano żadnego kandydata ze względu na niespełnienie wymagań i oczekiwań pracodawcy.

V. Dodatkowe informacje.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wpisane w informacji o wynikach naboru, można będzie odebrać w okresie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej BIP GZWiK w Przeciszowie https://bip.malopolska.pl/gzwwprzeciszowej. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną zniszczone.


7.06.2019 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

Monter-konserwator.

III. Wybór kandydata:

Andrzej Prygiel - zamieszkały w Oświęcimiu.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił nabór na stanowisko monter-konserwator. Ostatecznie na stanowisko monter-konserwator został wybrany Pan Andrzej Prygiel, który spełnia wymagania określone w ogłoszeniu i oczekiwania pracodawcy.

V. Dodatkowe informacje.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą na ich wniosek wydawane w terminie do 30.06.2019 roku. Po tym terminie w/w dokumenty zostaną zniszczone.


7.05.2019 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

Monter-konserwator.

III. Wybór kandydata:

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. wymienione stanowisko, nie został wybrany żaden kandydat.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił rekrutację na stanowisko monter-konserwator. W terminie do 24 kwietnia 2019 roku na nabór wpłynęły dokumenty aplikacyjne kandydatów, z których żaden nie spełniał wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu.

V. Dodatkowe informacje.

Dokumenty aplikacyjne będą wydawane na wniosek kandydata w terminie do 31 maja 2019 roku. Po tym terminie w/w dokumenty zostaną zniszczone.


1.04.2019 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

Monter-konserwator.

III. Wybór kandydata:

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. wymienione stanowisko, nie został wybrany żaden kandydat.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił rekrutację na stanowisko monter-konserwator. W terminie do 26 marca 2019 roku na nabór wpłynęły dokumenty aplikacyjne kandydatów, z których żaden nie spełniał wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu.

V. Dodatkowe informacje.

Dokumenty aplikacyjne będą wydawane na wniosek kandydata w terminie do 30 kwietnia 2019 roku. Po tym terminie w/w dokumenty zostaną zniszczone.


19.09.2018 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

Monter-konserwator.

III. Wybór kandydata:

Rajmund Kasperek zamieszkały w Przeciszowie.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił nabór na stanowisko monter-konserwator. Ostatecznie na stanowisko monter-konserwator został wybrany Pan Rajmund Kasperek, który spełnia wymagania określone w ogłoszeniu i oczekiwania pracodawcy.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą na ich wniosek wydawane w terminie do 1 października 2018 roku. Po tym terminie w/w dokumenty zostaną zniszczone.


10.09.2018 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

Monter-konserwator.

III. Wybór kandydata:

Marek Kobylański zamieszkały w Przeciszowie.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił nabór na stanowisko monter-konserwator. Ostatecznie na stanowisko monter-konserwator został wybrany Pan Marek Kobylański, który spełnia wymagania określone w ogłoszeniu i oczekiwania pracodawcy.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą na ich wniosek wydawane w terminie do 1 października 2018 roku. Po tym terminie w/w dokumenty zostaną zniszczone.


23.02.2018 r. - Informacja o wyniku naboru

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

Monter-konserwator.

III. Wybór kandydata:

Sylwester Młynarczyk zamieszkały w Piotrowicach.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłosił nabór na stanowisko monter-konserwator. W terminie do 15 lutego 2018 roku na ogłoszenie odpowiedziało siedmiu kandydatów. Po analizie dokumentów aplikacyjnych trzy osoby, które spełniły wymagania formalne zawarte w ofercie pracy, zaproszono do przedstawienia swojej kandydatury w tracie rozmowy kwalifikacyjnej.

Ostatecznie na stanowisko monter-konserwator został wybrany Pan Sylwester Młynarczyk, który spełnia wymagania określone w ogłoszeniu i oczekiwania pracodawcy.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą na ich wniosek wydawane w terminie  do 30 marca 2018 roku. Po tym terminie w/w dokumenty zostaną zniszczone.

Kontakt...

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Przeciszowie

ul. Długa 166
32-641 Przeciszów

Informacje:
tel. 33 841-32-27
tel./fax 33 841-36-49
e-mail: gzwik@gzwik.przeciszow.pl

Napisz do nas...