(28.04.2020 r.)

Informacje dodatkowe związane z podłączeniem do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach inwestycji
"Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów - etap IV"

Informujemy mieszkańców objętych projektem :"Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów - etap IV" o możliwości podłączenia się do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Roboty budowlane związanych z prowadzoną inwestycją zostały zakończone oraz dokonano wymaganych prawem budowlanym zgłoszeń zakończenia budowy w Powiatowym i Wojewódzkim Inspektoracie Budowlanym, do których nie wniesiono sprzeciwu.

W celu uzyskania informacji o zasadach podłączania posesji do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej należy:

  1. ustalić z GZWiK w Przeciszowie trasę przyłącza kanalizacyjnego, który należy wykonać w oparciu o istniejący projekt dostępny:
  2. zapoznać się z informacją o zasadach podłączania posesji do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, która jest dostępna na naszej stronie internetowej (link poniżej) lub na naszym profilu w serwisie Facebook: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie.*
  3. Uwaga: Właściciele budynków, których podłączenie nie jest przewidziane w zrealizowanym projekcie (dokumentacja nie zawiera projektu danego przyłącza), a nie wymaga rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, muszą wystąpić do GZWiK w Przeciszowie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych i przyłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej oraz opracować projekt przyłącza (wnioski dostępne na naszej stronie internetowej - (Dla klientów -> Druki do pobrania)

* - ze względu na całkowite ograniczenie wizyt Klientów w naszym Zakładzie w celu uzyskania informacji dotyczącej trasy przyłącza kanalizacyjnego tj. wyrysu z mapy dokumentacji projektowej i/lub informacji o zasadach podłączania posesji do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, należy skontaktować się z pracownikiem GZWiK w Przeciszowie i ustalić formę przekazania niezbędnych informacji, które zostaną wysłane na podany adres e-mail lub po wcześniejszym ustaleniu terminu będą do odebrania w siedzibie naszego Zakładu.

-> Procedura związana z podłączeniem do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej

Aktualne informacje będziemy umieszczać na naszej stronie internetowej oraz publikować na profilu w serwisie Facebook: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie.


Przypominamy, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz mając na uwadze strategiczny charakter działalności naszego Zakładu, z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania zostało wprowadzone całkowite ograniczenie wizyt Klientów w naszym Zakładzie. Zakład ogranicza bezpośredni kontakt z klientem do formy telefonicznej, elektronicznej i listownej.

Ze względu na wyjątkowe okoliczności i potrzebę zapewnienia ciągłości dostaw wody oraz odbioru ścieków prosimy o wyrozumiałość w zakresie wprowadzonych ograniczeń.

Za niedogodności serdecznie przepraszamy.

Prosimy o korzystanie z alternatywnych form komunikacji:

  1. telefonicznie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 - tel.: 33 841-32-27, tel./fax 33 841-36-49
  2. za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: gzwik@gzwik.przeciszow.pl
  3. listownie na adres: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w  Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów